ಗ್ರಾಮವಾಸ್ತವ್ಯ ಮಾಡಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲ, 4 ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ – ದೇವೇಗೌಡ ..

ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಏಕೆ ಗ್ರಾಮ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 18 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಗ್ರಾಮವಾಸ್ತವ್ಯ ಮಾಡಲು ಸಮಯವೆಲ್ಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಸನ್ಮಾನ

Read more
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com