EPW EDITORIAL :ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟ ರೈತಾಪಿಯ ಲಾಂಗ್‌ಮಾರ್ಚ್…!

ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಬಿಜೆಪಿಯು ಕೃಷಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾದ ಜೊತೆಜೊತೆಗೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಇತರ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸಬೇಕು. ೨೦೦೮ರ ಮಾರ್ಚ ೧೧ರಂದು ಸುಮಾರು

Read more
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com