ಮಾತೆ ಮಹಾದೇವಿ ಗುರುದ್ರೋಹಿ, ನಾಲಾಯಕ್ : ಕೊಳಲೆ ಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಕ್ರೋಶ

ಬಾಗಲಕೋಟೆ : ಮಾತೆ ಮಹಾದೇವಿ ಒಬ್ಬ ಗುರುದ್ರೋಹಿ. ನಾಲಾಯಕ್‌. ಬಸವಣ್ಣನವರ ಅಂಕಿತನಾಮ ತೆಗೆದು ಲಿಂಗದೇವ ಎಂದು ತಿರುಚಿದ್ದಳು ಎಂದು ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ಶಿವಯೋಗಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಕೊಳಲೆಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತೆ

Read more