ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯ ವ್ಯಂಗ್ಯ!

ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 82ನೇ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನು ವ್ಯಂಗ್ಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.   ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಮಾಡಿದ ಫಲಕ ಪ್ರಮುಖ ವೇದಿಕೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 

Read more
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com