ಭೂಮಿ ಹಾಗೂ ವಸತಿ ಹಕ್ಕು ವಂಚಿತರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಬೆಂಬಲ

ಮೈಸೂರು : ಬುಡಕಟ್ಟು ಕೃಷಿಕರ ಸಂಘ, ಹೆಚ್. ಡಿ. ಕೋಟೆ, ಕಂಪನ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಯೂನಿಯನ್ ಮತ್ತು ಜೀವಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ರವರ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

Read more
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com