100ರೂ. ಡ್ರಾ ಮಾಡಲು ಹೋದವಳ ಜನ್ ಧನ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿತ್ತು 100 ಕೋಟಿ

ಇದನ್ನ ಅದೃಷ್ಟವೂ, ಅಚ್ಚರಿಯೋ. ಆದ್ರೆ ಪೀಕಲಾಟ ತಂದಿಡ್ಡಿದ್ದಂತು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ಎಟಿಎಂ ನಿಂದ ಕೇವಲ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಲು ಹೋದ ಆ ಮಹಿಳೆಗೆ ತನ್ನ ಜನ್ ಧನ್

Read more
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com