International : ಕೇವಲ ಯೆಹೂದಿಯರ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದ ಇಸ್ರೇಲ್! …

ಇಸ್ರೇಲ್ ಜಾರಿಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನಿಷೇಧಾತ್ಮಕ (ಎಕ್ಸ್‌ಕ್ಲೂಷನರಿ) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತಿರುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬಗೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದಿ ಚಿಂತನೆಯ  ಪ್ರತಿಫಲನವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಸ್ರೇಲಿನ ಸಂಸತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಯೆಹೂದಿ ಜನರ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಭುತ್ವ

Read more
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com