International : ಇಸ್ರೇಲ್ : ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರಮಾದವೊಂದಕ್ಕೆ ಈಗ ೭೦ ವರ್ಷ!.

ಇಸ್ರೇಲ್ ರಾಷ್ಟ್ರವು ತಾನು ಅಸ್ಥಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕ್ಷಣದಿಂದಲೂ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ತೀನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ನೆರೆಹೊರೆ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಅಸ್ಥಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದ ಇಸ್ರೇಲ್

Read more
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com