ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿಯಿಂದ ಇಳಿಯಬಲ್ಲೆ, ಖುರ್ಚಿಗೆ ಅಂಟಿ ಕೂತಿಲ್ಲ – CM HDK

ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೇ 2 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿಯಿಂದ ಇಳಿಯಬಲ್ಲೆ. ನಾನು ಸಿಎಂ ಖುರ್ಚಿಗೆ ಅಂಟಿ ಕೂತಿಲ್ಲ. ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಾ ನಾನು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಿಲ್ಲ. ಜನ

Read more
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com