ಹಿಂದೂ ದಂಪತಿಗಳು ಕನಿಷ್ಟ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳನ್ನಾದರೂ ಹೊಂದಬೇಕು : ಗೋವಿಂದ್‌ ದೇವ್ ಮಹಾರಾಜ್‌

ಉಡುಪಿ : ಹಿಂದೂ ದಂಪತಿಗಳು ಕನಿಷ್ಟ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳನ್ನಾದರೂ ಹೊಂದಬೇಕು ಎಂದು ಉಡುಪಿಯ ಧರ್ಮ ಸಂಸದ್‌ನಲ್ಲಿ ಹರಿದ್ವಾರದ ಭಾರತ್‌ ಮಾತಾ ಮಂದಿರದ ಗೋವಿಂದ್‌ದೇವ್‌ ಗಿರಿಜಿ ಮಹಾರಾಜ್‌ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

Read more
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com