ಮಂಗ್ಳೂರು ಐಡಿಯಲ್ ಐಸ್‌ ಕ್ರೀಂಗೆ “Great Indian Ice cream” ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಗರಿ

ಮಂಗಳೂರು : ತನ್ನ ರುಚಿಯಿಂದಲೇ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಮಂಗಳೂರಿನ ಐಡಿಯಲ್‌ ಐಸ್‌ ಕ್ರೀಂ ಈಗ ದೇಶಕ್ಕೇ ಪರಿಚಯವಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್‌ ಐಸ್‌ ಕ್ರೀಂ ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದೆ.

Read more
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com