ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲು ಆಗದಿದದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರ ನಮಗೆ ಕೊಡಲಿ – ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಚಿಣ್ಣರ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಶಾಲೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲಿ ಎಂದು ಪಲಿಮಾರು ಮಠದ

Read more
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com