ರಾಜ್ಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಕಟ: ಸುಕೃತಾ ವಾಗ್ಲೆ ಅಸಮಾಧಾನ

ರಾಜ್ಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ಹಳಬರಿಗಿಂತ, ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೊಸಬರಿಗೇ ಈ ಬಾರಿಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಣೆ ಹಾಕಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಟ್ಟಿ ಒಂದಷ್ಟು

Read more
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com