ಐರಿಸ್‌ ಮಿಟ್ಟೆನಾರೆ ಮುಡಿಗೆ ಮಿಸ್‌ ಯೂನಿವರ್ಸ್‌ ಕಿರೀಟ!

ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ ಸುಂದರಿ ಐರಿಸ್‌ ಮಿಟ್ಟೆನಾರೆ ಅವರು ಈ ಭಾರಿಯ ಮಿಸ್‌ ಯೂನಿವರ್ಸ್‌ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 64 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ ಗೆ ಸಂದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಮಿಸ್‌ ಫ್ರಾನ್ಸ್‌

Read more
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com