EPW EDITORIAL :ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟ ರೈತಾಪಿಯ ಲಾಂಗ್‌ಮಾರ್ಚ್…!

ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಬಿಜೆಪಿಯು ಕೃಷಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾದ ಜೊತೆಜೊತೆಗೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಇತರ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸಬೇಕು. ೨೦೦೮ರ ಮಾರ್ಚ ೧೧ರಂದು ಸುಮಾರು

Read more