ಈ ನಟಿ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡೆದಿದ್ದು ನಿಜವಂತೆ!

ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡು ಬಾರಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಸಂಚಲನಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ನಟಿ. ಈ ಅತ್ಯಾಚಾರದ ಕಾರಣದಿಂದ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೂ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ

Read more