UGC : ಯುಜಿಸಿಯ ಅಧಿಕಾರ ಹರಣ, ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರವು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಪ್ರಯತ್ನ….!

ಯುಜಿಸಿಯ ಅಧಿಕಾರ ಹರಣ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಧನಸಹಾಯ ಅಯೋಗ (ಯುಜಿಸಿ)ವನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಧನಸಹಾಯ ಅಯೋಗವು (ಯುಜಿಸಿ) ಕಳೆದ ಆರು ದಶಕಗಳಿಂದ ಭಾರತದ

Read more