EPW EDITORIAL : ಮತ್ತೆ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂದ್ಸರಿಲದತ್ತ, ಒಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಯುದ್ಧದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ..

೧೯೩೦ರಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂದ್ಸರಿತಕ್ಕೆ  ಕಾರಣವಾದ ಸಂಗತಿಗಳು ಮರುಕಳಿಸುತ್ತಿವೆಯೇ? ಇದೇ ಮಾರ್ಚ್ ೧ ರಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್‌ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಲಿನ ಆಮದಿನ

Read more
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com