Valentine’s Day : ಅಪಘಾತದಿಂದ ಅರಳಿದ ಪ್ರೀತಿ.. ಇದು ಧಾರವಾಡದ ಅನ್ಮೋಲ್ ಪ್ರೇಮ್ ಕಹಾನಿ..

ಅಪಘಾತದಿಂದ ಅರಳಿದ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಹುಟ್ಟುವುದು ಎಂಬುದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುವುದದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿಯ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದವನಿಗೂ ಸಹ ನಾನೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೀಳಲಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಅಂದಾಜು

Read more