ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ‘ಕೈ’ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಮೃತ, ವಿಷ ವೆಂದರೆ ಹೇಗೆ – ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ಡಾ.ಸುಧಾಕರ್…

ಸಿಎಂ ಹೆಚ್.ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ‘ಕೈ’ ಅಮೃತವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದೆ,ವಿಷವನ್ನೇನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅಮೃತವನ್ನು ಕುಡಿಉಲು ತಿಳಿದಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡುವುದು  ಎಂದು  ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ಡಾ.ಸುಧಾಕರ್ ಕಟುಕಿದ್ದಾರೆ..… ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ

Read more