ಗಣಪತಿಗೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಬೆಳ್ಳಿ-ಚಿನ್ನ ನಿಮ್ಮದಾಗಬಹುದು ! ಈ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಇದು ಹೊಸತು !

ಇಲ್ಲೊಂದಷ್ಟು ಮಣ್ಣಿನ ಗಣಪನ ಮೂರ್ತಿಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೀವು ಈ ಬಾರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿದ್ರೆ ಹಬ್ಬ ಮುಗಿಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೂ ಬಂದಿರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ.

Read more

ಎಲ್ಲಿಯ ಕಾರು..? ಎಲ್ಲಿಯ ಊಸರವಳ್ಳಿ..? ಕಾರೇ ಊಸರವಳ್ಳಿ

ಒಂದೇ ಬಣ್ಣದ ಕಾರು ಬಳಕೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ದರೆ ಇನ್ನು ಆ ಚಿಂತೆ ಬಿಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ, ಊಸರವಳ್ಳಿಯಂತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಣ್ಣ ಬದಲಿಸಬಹುದಾದ ಕಾರುಗಳನ್ನು ನೀವಿನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.! ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ

Read more

ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾದರೆ ನೆಲವೆಲ್ಲಾ ಬಣ್ಣ !

ಅದೊಂದು ಬಟ್ಟಬರಡು ನೆಲ. ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಒಣಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶ ಅನ್ನೋ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಬೇರೆ. ಕಳೆದ 173 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹನಿ ಮಳೆಯೂ ಬಾರದ ಈ

Read more