ನನ್ನ ಷರಾ…. : ಮೇಲೆದ್ದ ಮೇವಾನಿ, ದಹಿಸಿಹೋದ ದಾನಮ್ಮ : ಎರಡರ ನಡುವೆ….

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಒಂದು ಲೇಖನ ಬರೆಯಲು ಹೋದರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಘಟನೆಗೆ ಹಲವು ಆಯಾಮಗಳು, ಹಲವು

Read more

ಸಖೀಗೀತ 21 : ಡಾ.ಗೀತಾ ವಸಂತ ಅಂಕಣ … ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾಕಲಿಕೆ……

ನಾಗರಿಕತೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಯ ಪಾತ್ರ ಮಹತ್ತರವಾದುದು. ಮನುಷ್ಯ ಸಮುದಾಯದ ನಡುವೆ ಸಂವಹನ ಮಾದ್ಯಮವಾಗಿ ನಿಂತ ಭಾಷೆ ಅವರ ಬದುಕನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಳಪಡಿಸಿದೆ. ಅನೆಕ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಭಾಷೆಯ ಕಟ್ಟುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ

Read more
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com