ಬೇಕರಿಗೂ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿವೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು, ಮನಸೂರೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಕೇಕ್….

ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸೂತ್ರ ಎಂದೇ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ. ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಪಾತ್ರ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಕೇವಲ ದಿನನಿತ್ಯದ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಷ್ಟೇ

Read more