100ರೂ. ಡ್ರಾ ಮಾಡಲು ಹೋದವಳ ಜನ್ ಧನ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿತ್ತು 100 ಕೋಟಿ

ಇದನ್ನ ಅದೃಷ್ಟವೂ, ಅಚ್ಚರಿಯೋ. ಆದ್ರೆ ಪೀಕಲಾಟ ತಂದಿಡ್ಡಿದ್ದಂತು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ಎಟಿಎಂ ನಿಂದ ಕೇವಲ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಲು ಹೋದ ಆ ಮಹಿಳೆಗೆ ತನ್ನ ಜನ್ ಧನ್

Read more

ಖೇಲ್ ಅಭಿ ಬಾಕಿ ಹೈ : ಭ್ರಷ್ಟರಿಗೆ ಮೋದಿ ವಾರ್ನ್

ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮನೆ,  ಮಠ ಬಿಟ್ಟುಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸಲು ನಾನು ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 30ವರೆಗೂ ಸಹನೆಯಿಂದ ಕಾದು ನೋಡಿ, ಆ ಬಳಿಕ ನನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ತಪ್ಪು

Read more