ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಕೊಡುಗೆ..

ಚುನಾವಣೆ ಬಂತದೆರೆ ಸಾಕು ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಹಲವಾರು ಹೊಸ ಹೊಸ ಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ  ಜನರನ್ನು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಕಡೆ ಓಲೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು

Read more
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com