Valentines day Spl : “ಪ್ರೀತಿಯ ಭಾವದಿಂದ ಧನ್ಯತೆಯ ಕಡೆಗೆ……

“ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಒಂದು ದಿನ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಶುಭಾಶಯ ಹೇಳುವ ಪರಿ.” ಆದರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಈ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ಬರೆಯಬೇಕೆಂದರೆ ಏನೆಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವ ವೇಳೆ  ನನಗೊಂದು ನನ್ನ ದೂರದ ಸಂಬಂಧಿಯೊಬ್ಬನದೇ

Read more
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com