“ವಿಜಯನಗರ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ” ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ : ಮೇಯರ್ ಸಂಪತ್ ರಾಜ್ …

ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿರುವ “ವಿಜಯನಗರ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ” ಶಾಶ್ವತ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮೇಯರ್ ಸಂಪತ್ ರಾಜ್ ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀಡಿದರು. ಮೇಯರ್ ಸಂಪತ್ ರಾಜ್

Read more