ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಆಧ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ!

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಜನರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕುತೂಹಲಗಳಿಗೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಸರ್ಕಾರ ಅಕ್ರಮ ಮತ್ತು

Read more
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com