ವೈದ್ಯಲೋಕಕ್ಕೇ ಸವಾಲಾಯ್ತು ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಾಲಕಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ…..ಆಗಿದ್ದೇನು ?

ಮಂಗಳೂರು : ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಂಥೆಂಥಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಬವವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಅರಿವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ವಿಚಿತ್ರ ರೋಗಗಳು ಬಂದು ಅದು ವೈದ್ಯರಿಗೂ ತಿಳಿಯದೇ ಕೊನೆಗೆ ಸಾವಿಗೀಡಾದ ಉದಾಹರಣೆಗಳೂ

Read more
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com