ಸೋಲನ್ನು ಗೆಲುವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂತಸ 2019ಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯವಾಗಿದೆ – ಅಮಿತ್ ಶಾ..

ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ದ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಜನಾದೇಶ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಆ ಪಕ್ಷ ತನ್ನ ಸೋಲನ್ನೇ ಗೆಲುವಾಗಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ತನ್ನ ಪಕ್ಷದ

Read more
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com