Acid attack victims : ಒಣ ಮಾತುಗಳು- ಅಚರಣೆಗಿಳಿಯದ ಭರವಸೆಗಳು…

ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮತ್ತು ಆಸಿಡ್ ದಾಳಿಗೊಳಗಾದ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಕೊಡುವ ಪರಿಹಾರಗಳು ಕೇವಲ ಕಾಗದದ ಮೇಲೆಮಾತ್ರ ಚಂದ ಕಾಣುತ್ತದೆ.  ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮತ್ತು ಆಸಿಡ್ ದಾಳಿಗೆ ತುತ್ತಾದವರಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುವ

Read more
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com