ಕಥನ ಭಾರತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಗರಿ

ಬೆಂಗಳೂರು : 2017ರ ಸಾಲಿನ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು. ಕನ್ನಡದ ಟಿ.ಪಿ ಅಶೋಕ್‌ ಅವರ ಕಥನ ಭಾರತಿ ಕೃತಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು 1 ಲಕ್ಷ ರೂ

Read more
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com