ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿ : ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ಕಾದಿದೆ ಭಾರೀ ಅದೃಷ್ಟ…!

ಇಂದು ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ. ಇಂದು ಇವ ಕೈಲಾಸದಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಇಳಿದು ಬರುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದ. ಇದೊಂದು ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಶಿವಭಕ್ತರು ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.ಈ ದಿನವನ್ನು ಶಿವ-ಪಾರ್ವತಿಯರ ಮದುವೆಯ ದಿನವೆದೂ

Read more
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com