ಇನ್ಮುಂದೆ ಉತ್ತರಾ ಖಂಡ್‌ನ ಎಲ್ಲಾ ಮದರಸಾಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಡ್ಡಾಯ !

ಲಖನೌ : ಮುಂದಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾ ಖಂಡ್‌ನ ಎಲ್ಲಾ  ಮದರಸಾಗಳ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಷಯ ಹಾಗೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಉತ್ತರಾ ಖಂಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್‌

Read more