ಕಲಬುರಗಿ : ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪ್ರವೇಶ ನಿಷೇಧ : ಬುದ್ಧ ವಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗೆ ಮಣೆ.?

ಕಲಬುರ್ಗಿ : ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತತ್ವ ಬೋಧಿಸಿದ ಬುದ್ದನ ನೆಲೆ ಬೀಡಲ್ಲಿಯೇ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಆಚರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣದ ಹಿನ್ನಲೆ ಕಲಬುರ್ಗಿಯಲ್ಲಿನ ಬುದ್ದ ವಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣದ ದಿನವಾದ ಶುಕ್ರವಾರ ಕಲಬುರ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬುದ್ದ ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಪ್ರವೇಶ ಬಂದ್ ಮಾಡಿತ್ತು.

ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಗ್ರಹಣದ ನಿಮಿತ್ತ ಪ್ರವೇಶ ಬಂದ್ ಎಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಶುಕ್ರವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ 4 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಬೆಳಗಿನವರೆಗೂ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಪ್ರವೇಶ ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. ನಾಳೆ ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ ಬುದ್ದ ವಿಹಾರ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಎಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು.

ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ಬುದ್ದನ ಬುದ್ದ ವಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಸರಿಯಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತವಾದಾಗ ವಿಹಾರದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಬೋರ್ಡ್ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com