ಹಾವೇರಿ : ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಕಲ್ಮಠದ ಸಂಗನ ಬಸವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ..

ಹಾವೇರಿ : ಹಾವೇರಿ ಕಲ್ಮಠದ ಸಂಗನಬಸವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಲಿಂಗೈಕ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಗಡಿ ಮತ್ತು ಗುತ್ತಲದ ಕಲ್ಮಠದ ಸಂಗನಬಸವ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ 86 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು.

ಗುತ್ತಲದ ಕಲ್ಮಠ ಮತ್ತು ಅಗಡಿಯ ಪ್ರಭುಸ್ವಾಮಿ ಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಅನಾರೋಗ್ಯ ದಿಂದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಆಸ್ಫತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರು. ಇಂದು ಸಂಗನಬಸವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಲಿಂಗೈಕ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com