ತೀನ್ ತಲಾಖ್ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ನಿದಾ ಖಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಫತ್ವಾ ಜಾರಿ..!

ತೀನ್ ತಲಾಖ್, ಹಲಾಲಾ ಪದ್ಧತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿಯೆತ್ತಿರುವ ನಿದಾ ಖಾನ್ ಹಾಗೂ ಫರಹತ್ ನಖ್ವಿ ವಿರುದ್ಧ ಫತ್ವಾ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಫತ್ವಾದಲ್ಲಿ ನಿದಾ ಖಾನ್ ಕೂದಲಿನ ಜಡೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ತಂದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದವರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಫತ್ವಾದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿರುದ್ಧ ಅಪಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.

ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫೈಜಾನ್-ಎ-ಮದೀನಾ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಯೀನ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ ನೂರಿ ಅವರು 11,786 ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿದಾ ಖಾನ್ ಹಾಗೂ ಫರಹತ್ ನಕ್ವಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ, ಮೂರು ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ದೇಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂತೆ ಫರಮಾನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com