ಪುಸ್ತಕ ನೋಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗಲಿ : ಸಚಿವ ಎನ್. ಮಹೇಶ್

ಚಾಮರಾಜನಗರ : ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಎನ್. ಮಹೇಶ್ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಢಿದ್ದಾರೆ. ನಾನೇನು ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞನಲ್ಲ. ನಾನು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾ ಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಈಗ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಬಜೆಟ್ ನಂತರ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿಂತಕರು, ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ 2 ದಿ ನಗಳ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ‘ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಪುಸ್ತಕ ನೋಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆ ಯುವ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಯಾಗಲಿ. ಈ ನಿಯಮ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆ ಗೆ ಅನ್ವಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ತರಗ ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಿರುಪರೀ ಕ್ಷೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಹೀಗೆ ನಡೆಯಲಿ. ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವನಾಗಿ ಇದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ‘ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com