ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡೋ ಯೋಗ್ಯತೆ ನಿಮಗಿದ್ಯಾ ಅನಂತ್‌ ಹೆಗಡೆಯವರೇ…?

ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಅನಂತ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರೇ…

ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡುವ ಯೋಗ್ಯತೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇದೆಯೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಹಾಶಯರೆ, ತಾವು ಶುದ್ದ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೊಕೆ ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಒದರಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆ ‘ಶುದ್ದ’ ಎಂದರೆ ಏನೆಂದು ಗೊತ್ತೆ, ‘ಶುದ್ದ ಕನ್ನಡ’ ಎಂದರೆ ಏನು? ದಯಮಾಡಿ ವಿವರಿಸಿ. ನೀವು ಮಾತಾಡುವ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪಂಪ, ಬಸವಣ್ಣ, ಪುರಂದರ, ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಶರೀಫ, ಬೇಂದ್ರೆ ಇವರಾರೂ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ ಕನ್ನಡವನ್ನ ನನ್ನದು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ, ನೀವೂ ಅಶುದ್ದರಾಗಿಬಿಡುವಿರಿ. ಅಲ್ಲಮನಾಡಿದ, ನಮ್ಮ ಗೀತಾ ಬರೆದ ಕನ್ನಡ ಶುದ್ದವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದಾದರೆ ನಿಮ್ಮ‌ಮನೆಯಲ್ಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಶುದ್ದತೆಯನ್ನು, ನಾವು ಅಶುದ್ದರಾಗಿಯೆ ಇರುತ್ತೇವೆ.‌ನಮ್ಮಂತಾ ಅಶುದ್ದರು ಕಟ್ಟಿದ ಕರದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಮೆರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ನಾಚಿಕೆಯಾಗಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಬದ್ದತೆ ಎನ್ನುವುದು ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಶುದ್ದರು ಎಂದು ಕರೆದಿರುವಿರಿ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಅಶುದ್ದರು ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಂತೆ ಎಂದುಕೊಳ್ಳೋಣವೆ,,
ಇಂತಿ
‘ಅಶುದ್ದ’ ಕನ್ನಡಿಗ ಬಸವರಾಜ ಕೋಡಗುಂಟಿ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com