ಕಣ್ಣೂರು : ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಗೆ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಪೈಲೆಟ್‌ ನೇಮಕ

ಕಣ್ಣೂರು : ಇಷ್ಟು ದಿನ ಕೇವಲ ಪುರುಷರ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವಿದ್ದ ನೌಕಾಪಡೆಗೆ ಇಂದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಪೈಲೆಟ್‌ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಗೆ ಇದೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಿನ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕೇರಳದ ಕಣ್ಣೂರಿನ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಪೈಲೆಟ್‌ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಮಹಿಳಾ ನೌಕಾ ಪೈಲೆಟ್‌ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮೂವರು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಶುಭಾಂಗಿ ಸ್ವರೂಪ್‌ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾದಳದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಪೈಲೆಟ್‌ ಆಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ದೆಹಲಿಯ ಆಸ್ತಾ ಸೆಗಲ್‌, ಪುದುಚೆರಿಯ ರೂಪಾ, ಎ, ಕೇರಳದ ಶಕ್ತಿ ಮಾಯಾ ಎಂಸ್‌. ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಯ್ಯೆಯಾದ ಮೂವರಿಗೂ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯ 328 ಕೆಡೆಟ್ಸ್‌, ಭಾರತೀಯ ಕೋಸ್ಟ್‌ ಗಾರ್ಡ್‌, ತಾಂಜಾನಿಯಾ ಹಾಗೂ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.

Leave a Reply

Your email address will not be published.