ಕೈಲಾಶ್ ಸತ್ಯಾರ್ಥಿಯವರ ನೊಬೆಲ್ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು ಕಳ್ಳರ ಕಣ್ಣು!

2014 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ಕೈಲಾಶ್ ಸತ್ಯಾರ್ಥಿ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳರು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕದ್ದು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸ ಕೈಲಾಶ್ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅರಾವಲಿ ಅಪಾರ್ಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿರುವ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳರು ಮನೆಯ ಬೀಗ ಹೊಡೆದು ತಮ್ಮ ಕೈಚಳಕ ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಕೆಲವು ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಮತ್ತು ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ.

6 thoughts on “ಕೈಲಾಶ್ ಸತ್ಯಾರ್ಥಿಯವರ ನೊಬೆಲ್ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು ಕಳ್ಳರ ಕಣ್ಣು!

Comments are closed.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com