ಪ್ರಥಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಶೀಥಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?.

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಿಂದ ಹೊರಬಂದ ನಟಿ ಶೀಥಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಥಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಶೀಥಲ್ ಪ್ರಥಮ್ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಥಮ್ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಕಷ್ಟದಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಉತ್ತಮವಾದ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಲು ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾತನಾಡಲು ನಿಂತರೆ ಎಂತಹರನ್ನಾದರೂ ಮಂತ್ರ ಮುಗ್ದರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಅವರಿಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಶೀಥಲ್ ಮಾತನಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಪ್ರಥಮ್ ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿರುವ ದಾರಿಯನ್ನು ನೆನೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ್, ನನಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿದ್ದ, ಅವನು ಮಾತಿನಿಂದಲೇ ಹಲವಾರು ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಸಹ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಥಮ್ ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಪ್ರಥಮ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಅವನಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯದ ನೋವು ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾನಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಅವನಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇದೆ. ಸತ್ಯ ಹೇಳಲು ಎಂದಿಗೂ ಅಂಜುವುದಿಲ್ಲ. ಉತ್ತಮ ಧ್ಯರ್ಯವಂತ. ಪ್ರಥಮ್ ವಿನ್ ಆದರೆ ನನಗೆ ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ ಎಂದು ತನ್ನ ಮನಸಿನಾಳದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

3 thoughts on “ಪ್ರಥಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಶೀಥಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?.

 • October 20, 2017 at 10:50 PM
  Permalink

  RUMMY ON-LINE – Free Signal Up, Play Recreation, Win Money Prizes.
  Allow us to now analyse as to how effective is RummyCircle compared
  to other sites and why gaming here is extra exciting and spectacular than wherever else.

  The very first thing that strikes your mind when you are asked about the
  advantages of playing on-line Rummy is successful cash.
  The enterprise of winning cash normally will not be as thrilling to say the least and so
  it need not be a cause for you to enroll yourself
  at to hitch online Rummy, a game which gives limitless fun and
  leisure. Indian Rummy (or Paplu) is a card sport in India with little variation from unique rummy It might
  be thought-about a cross between Rummy 500 and gin rummy Indian Rummy
  is a variant of the rummy sport popular in India
  that entails making legitimate sets out of 13 playing cards.

  Whenever you get entangled into the game and start taking part in with large money,
  they may make you free money. By the time you notice that you’re loosing cash, you’ll unfastened more than you one.
  For example you gained a thousand rs and when u withdraw the cash.
  Rummyplaywin is out and away the simplest website
  for Rummy. I had learn about the WRT match and since then was very desirous to attend
  it. I requested my mates in Goa to get passes for
  me, and I used to be off to Goa for probably the most occurring match of
  the yr! The very best part is you get a thousand
  cash bonus for each pal you invite.

  It goals at offering an thrilling gaming expertise to all
  gamers. This card game is usually performed between 2 to six people, with a minimum two gamers being required and 13 cards being
  distributed to every participant. You could possibly even select to try out a couple of free video games before you wager your hard-earned cash.
  Rummy Circle offers SSL safety so that every one your transactions are fully safe.
  Many choices: You’ll be able to play various tournaments which have 2
  to 6 players; factors rummy or pool rummy offer many prizes.

  Since rummy has been declared a talent game by the honorable Supreme
  Court and is legal in India, RummyCircle is a totally safe possibility for you and
  affords a special online gaming expertise with multiple rummy video games obtainable as well as cash rewards.

  You can begin with playing Online Rummy free of
  value to be taught the ropes before you make investments any money.
  To ensure that players can learn and choose
  up the game of Indian Rummy simply, we offer interactive
  demo videos of Rummy on-line on We perceive what it means to play Rummy
  sport with your hard earned cash and hence we take every care to ensure that you already know the net game rules , have easy access to in-recreation assist and
  most significantly, that your identity is protected and guarded at all times.
  What’s greatest about is that you simply get to play Rummy on-line with a neighborhood of millions of rummy players
  from all around the India, creating extra room for
  challenges in addition to entertainment.

  Indian Rummy : This game of Rummy online is played with 13
  playing cards and some jokers or wild cards. The simplicity of traditional Indian Rummy makes it highly regarded recreation to play online.
  Card Video games Tournaments : Our tournaments include each day,
  weekly and even seasonal online rummy tournaments, where
  you get the possibility to win massive money prizes when you play online sport.
  For every buddy that you simply help add to the RummyCircle household, you are entitled to get r.1,
  000 bonus (provided your pal completes the referral bonus situations).
  You get to start out with taking part in free Rummy video games on-line, so that you just solely invest your hard-earned cash once you
  get the hang of playing classic indian Rummy card games in the virtual world.

  You can choose among 2 or 6 player tables, joker or no joker variations and
  tables that offer totally different wager quantities.
  After each sport, the winner will get the chips from the
  other players depending on the rely and wager value.
  Also Ace2Three provides free rummy tournaments that give
  opportunity to win cash to everybody. The success made Ace2Three, India´s top
  rummy site. Together with bonuses to Refer a Buddy” and particular purchase rummy bonuses each month, there are each day
  Regular & Premium Freeroll Rummy Tournaments where gamers win real money on daily basis by taking part in rummy.
  Moreover gamers at Ace2three also get rewarded with AcePoints,
  a novel player rewards program where players can earn AcePoints for playing rummy
  card recreation.

  Get started now and play rummy online to win lakhs of
  cash prizes together with your abilities! uses out-of-the-box ideas to offer a unique gaming expertise.
  In contrast to the usual 2ND tables accessible in a lot of
  the on-line rummy sport websites, you’ll be able
  to play card games in first individual view.
  Select improbable avatars and interact in an enhanced gaming atmosphere to have limitless fun! The Honourable Supreme Courtroom
  of India has declared it as a game of talent; therefore, it is fully legal to play with real money in India.
  Register and avail one hundred% Bonus as much as Rs.1500 – Double your bankroll and hit the cash tables to make real
  money along with your expertise!

  Title any Indian Rummy variation and you will see it here!
  Pick any variant and play for free in your desktop or mobile to have superior
  enjoyable! Prove your expertise in essentially the most
  complete format of Indian Rummy recreation! Attempt all of the variations and play rummy online to have a
  whole gaming expertise. Explore each format to search out out which variation fits you the very best – Be a part of the tables now!
  Play Rummy Free Video games 24×7 @ Deccan Rummy – Win Real cash.

  Savour the joy of enjoying free on-line rummy games 24×7 at Deccan Rummy, India’s
  quickest, safest multiplayer gaming surroundings. Deccan Rummy provides thrilling 13 card traditional rummy video games without spending a dime with a tremendous opportunity to win actual
  cash.

  The participant who finishes first wins the amount as (sum of points of all
  opponents) x (financial worth of 1 point). The exhilarating rummy variant,
  the place the variety of deals (rummy game rounds) is
  preset at first and the player with the maximum points on the end of all of the deals, wins the game.
  Deccan Rummy ensures fair Play & quick Pay – SSL certified to
  determine a safe encrypted connection, Anti-Collusion & Anti-Fraud
  measures have been enforced, Certified RNG to make sure non-repeatable & unpredictable card sequences.
  Flash-free tables present seamless 24×7 gaming expertise.

  Numerous money deposit options and Fast cash withdrawal facility are other
  advantages.

  Please word: Desk will begin solely when 6 gamers join, and a brand new degree 1 & degree 2 tables will begin with a time hole
  of 5 & quarter-hour respectively from the last crammed desk.
  Be part of Stage 1 desk in-order to play the
  net game. Sport will begin solely when 6 players joined the table.

  A new stage 1 table will start with a time gap of 5 minutes from final filled table.
  A new level 2 table will begin with a time
  gap of quarter-hour from last filled table. The one who wins in Degree 1 table, then Stage 2 desk will
  likely be activated to play. This is how you
  can begin taking part in rummy without cost and earn real money.

  Reviving Tournaments: Play money tourneys with as little as ₹ 5 entry costs
  and win superb rewards daily. Indian Rummy is a
  popular draw and discard primarily based card recreation performed all over
  India. A successful hand is one which has two sequences with
  at least one sequence with out a Joker. Rummy card games are played with 2 decks,
  every with 52 playing cards and 1 face Joker. Every participant is given 13 cards
  to play and therefore the title is 13 Cards Rummy aka Classical Rummy.
  The bottom line is to make the appropriate present each time you declare a win or else you might end up with full depend of deadwood factors.
  All it’s good to do so as to have the ability to play online rummy games in your
  mobile is to download the app.

  Obtain rummy cell app – rummy app for android (telephones
  & tablets) and rummy app for iOS(iPad & iPhones) and start playing online rummy from wherever,
  anytime with players spread across India! Change seamlessly
  between desktop and mobile gadgets akin to iPhones, iPads and Tablets.
  Rummy app will be downloaded for FREE by each new as well as existing registered users on their
  Android and iOS units. To start enjoying rummy utilizing rummy app, registered users can use the identical username (access particulars)
  which they use whereas taking part in on their desktops or laptops, whereas
  new users can register without cost through the rummy app.

  Each 13 Cards Rummy and 21 Playing cards Rummy could be performed in the Points format.

  All transactions on KhelPlay Rummy website are one hundred% safe and
  secure. On clicking the Add Cash choice on the website, Users will likely be led to the Page where Cost choices corresponding to
  Web Banking, Credit score Card, Paytm Wallet, Money Playing cards,
  Cell Pockets, and many others can be availed. On the top portion they’re required to fill in the Deposit amount with any
  Bonus Code (if any), following which they need to once more click on on Add Cash
  button on the backside to be directed to the Safe Cost
  Gateway. Players can rest assured that the data they
  enter on KhelPlay Rummy web site is just not shared
  with any third celebration, thereby guaranteeing full confidentiality of all Consumer information.

  Withdrawal will be performed with none hassle at
  KhelPlay Rummy with Gamers being allowed to withdraw
  wherever from `200 to `10,000 in one go. The Withdrawal will be
  in the type of a direct Account switch or Cheque Transfer with minimum expenses
  (1st two Withdrawals are free). Register right
  away and revel in the benefits, have enjoyable and enjoy a complete new
  experience. We don’t entertain individuals from these areas accessing the
  websites or wagering on the game. Avail Presents to Play Rummy On-line
  & Get 100% Bonus on your 1st Deposit. To kick begin your entertaining time on our
  site – while you choose to play rummy with money and make your first money deposit,
  we provide a 100% Bonus on this residue and give you a grand option to start i.e.

  you deposit `one thousand/- we remit `1000/- in your Bonus account.

  Assist always:In case you have any doubts in regards to the
  gaming expertise at any time of the day or night time, do not worry, there may be assist out there for you 24/7.
  Provides an impressive platform for brand spanking new gamers
  to observe 13 playing cards rummy games. We offer
  top-notch rummy gameplay with actual-time multiplayer gaming experience making us the business
  leaders. We’ve tried to take care of the prominence within the rummy gaming trade which helped us serve our players
  higher. All novice players can play free rummy video games with follow chips to improve their
  expertise and observe implementing new methods. We’ve a set of tutorials in an effort to discover the necessities from there are
  head directly to the observe tables where you’ll be playing
  against fellow players from completely different locations.

  We host freeroll tournaments at Rummy Millionaire during which
  players can take part and win actual money prize. The freeroll tournaments are hosted in a every day basis and when you’ve got the talent to overpower your rivals
  in the game, you possibly can win lots in cash prize. It is
  possible for you to to see all of the Rummy tournaments which
  are hosted at Rummy Millionaire. Once you get confident of your abilities, improve your status as a premium participant and play to win real cash prizes !
  We often provide our avid gamers with promotional provides so that you could get additional
  worth for the money you deposit in your account.

  Our on-line rummy platform is the very best in the industry with seamless real-time multiplayer gaming experience.

  With hundreds of thousands of players on-line, be a part of the Indian rummy
  madness and start successful huge! You can always find rummy players online as Rummy Millionaire has hundreds
  of thousands of registered gamers in India.
  So the next time you try to play rummy recreation in the oddest of hours, you’ll be able to ensure that there can be thousands of gamers waiting for you to be a part
  of the desk! At Rummy Millionaire, you may enjoy the sport of thirteen card rummy with your mates and
  opponents while incomes actual cash.

  We also provide you with a spread of primary to advanced rummy methods which you
  can assist conquer your opponents and master the sport
  with ease. It does not matter whether you’re a severe rummy gamer or
  you’re enjoying to kill your free time, we are able to
  assure you of 100% leisure. At Rummy Millionaire, you might have the opportunity to play with
  the perfect online rummy players in India.
  This will assist you improve your gaming abilities
  and learn the rummy strategies from the professionals!
  We reward skilled Indian Rummy gamers by providing free roll rummy tournaments for them to win massive
  prize swimming pools totally free.

  Being the leaders in the rummy gaming business, we make it possible for the players get the
  utmost security and truthful gaming experience.
  Do not await more – Be a part of the last word area of online rummy games and win hundreds of thousands!
  Play rummy video games 24×7 free of charge and for money prizes at !
  Get able to play beautiful rummy games online in India.
  Rummy Millionaire presents its players with
  essentially the most advanced gaming experience that nobody within the industry is able to offer.

  With world-class on-line gaming security, Rummy Millionaire affords
  its gamers with a reliable rummy gaming platform. Get pleasure from awesome thirteen cards rummy sport with wonderful avatars and test your skills against
  actual players on our web site.

 • October 21, 2017 at 2:14 AM
  Permalink

  I am really loving the theme/design of your site.

  Do you ever run into any internet browser compatibility issues?
  A number of mmy blog audience have complained about my
  blog not operating correctly in Explorer but looks great in Firefox.

  Do you have any ideas to helop fix this problem?

Comments are closed.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com