ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ: ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್ ಗೆ ಸನ್ಮಾನ

ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಅದ್ದೂರಿ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಅಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕವಿ ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್  ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ದುಬೈ ಕನ್ನಡಿಗರು ಮಿಲಿಯನಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ

Read more